EN 2-4-6-8, Admitere

În prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat din acest an, completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, se va derula în perioada 16 – 22 iulie. Repartizarea computerizată a candidaților din seria curentă, precum și a celor din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022 va avea loc în data de 24 iulie.(extras din Comunicatul de presă – statistici AICI)

Contestații

 • În conformitate cu prevederile art.11, alin (1) din OMEC 5455/31.08.2020, cererile pentru contestarea notelor la  probele scrise pot fi depuse la Centrul de examen(la Școala Gimnazială nr. 59, parter – intrarea profesorilor) sau pot fi transmise prin mijloace electronice la adresa scoala_59@yahoo.com.
  ”Art. 11 (1) Candidații care depun contestații completează şi semnează o declarație-tip în care se menționează că au luat cunoștință de faptul că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. În cazul candidatului minor, declarația-tip este semnată şi de către părinții/reprezentanții legali ai acestuia.”
  Modelele cererii și declarației-tip vor fi postate pe site.
  Conform Anexei la OMEC nr. 5455/2020, contestațiile se depun la centrul de examen în data de 29.06.2021, în intervalul orar 16:00—19:00 și în data de 30.06.2021, în intervalul orar 08:00-12:00 sau pe adresa de e-mail indicată mai sus.
  Pentru consilierea elevilor și a părinților privind contestațiile, pe 29.06.2021, în intervalul 13:00 – 17.00, profesorii de matematică și de limba română vor fi în școală(la băncuțe).
 • Rezultatele înainte de contestații

Cerere – Cerere-tip_contestatii_Sc59

Simularea Evaluării Naționale 2021, pentru elevii clasei a VIII-a:

10.07.2020 – Repartizarea candidaților

 • 13 – 20 iulie 2020: Depunerea/Transmiterea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi
 • 21 iulie 2020: Transmiterea  situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere(de către unităţile de învăţământ liceal de stat a)
 • 22 – 23 iulie 2020: Rezolvarea, de către Comisia de admitere a municipiului Bucureşti, a situaţiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.

30 iunie – 1 iulie, transmitere cererilor de vizualizare; vizualizarea lucrărilor – 16 iulie, de la ora 16.00(conform planificării transmise de diriginți)

EN – clasa a VIII-a, 2020

EN8, 2020-2021

OMEC 3472 din 10.03.2020 privind aprobarea programelor pt. EvNat incepand cu 2020-2021

Admiterea 2020

EN 2-4-6

EN – clasa a VIII-a, 2019

Documente

Admitere 2019 – 2020

EN 2 – 4  – 6

Simularea Evaluării Naționale și a examenului de Bacalaureat, în anul școlar 2018-2019