Documente

2023 – 2024

Componența CA, cf. OME nr. 6223/2023: președinte Copăcel Paula(director), reprezentanții personalului didactic(dir. adj. Georgescu Adriana, prof. Dimancea Cornelia, prof. Victorian Alina, prof. Popa Călin Mircea), reprezentanții părinților(d-na Pisaroglu Elena – funcție – președinte CRP, d-l Manolache Gabriel – funcție – vicepreședinte CRP, d-na  Neacșu Roxana – membru al Asociației Părinților din Șc. 59), reprezentanții Consiliului Local S6(consilier Dubălaru Lucian, consilier Petcu Sorin), reprezentantul  primarului(domnul Nicolescu Ionuț); observatori -lider de sindicat Lupu Gabriela și președintele Consiliului elevilor; secretar CA – prof. Colțănel Mihaela 

  • Responsabil Programul SDS – dir adj Georgescu Adriana

Documente valabile până la publicarea noului ROFUIP(în Monitorul Oficial):

2023-2024

Componența CA, cf. OME nr. 4183/2022: președinte Copăcel Paula(director), reprezentanții personalului didactic(dir. adj. Georgescu Adriana, prof. Colțănel Mihaela, prof. Victorian Alina), reprezentanții părinților(d-na Pisaroglu Elena din partea CRP, dna Neacșu Carmen din partea Asociației Părinților din Șc. 59), reprezentanții Consiliului Local S6(consilier Dubălaru Lucian, consilier Petcu Sorin), reprezentantul  primarului(domnul Nicolescu Ionuț); observatori -lider de sindicat Lupu Gabriela și președintele Consiliului elevilor; secretar CA – prof Dimancea Cornelia

Documente

2022-2023

Componența CA, cf. OME nr. 4183/2022: președinte Copăcel Paula(director), reprezentanții personalului didactic(dir. adj. Georgescu Adriana, prof. Colțănel Mihaela, prof. Victorian Alina), reprezentanții părinților(d-na Pisaroglu Elena din partea CRP, dna Neacșu Carmen din partea Asociației Părinților din Șc. 59), reprezentanții Consiliului Local S6(consilier Dubălaru Lucian, consilier Petcu Sorin), reprezentantul  primarului(domnul Nicolescu Ionuț); observatori -lider de sindicat Lupu Gabriela și președintele Consiliului elevilor; secretar CA – prof Dimancea Cornelia

Documente

2021 -2022

2020 – 2021

Documente

2019 – 2020

Regulamente

Rapoarte și documente proiective

Definitivat

Mobilitatea personalului didactic

2018 – 2019

Rapoarte

Documente proiective

Regulamente

2017 – 2018

Rapoarte

Documente proiective

Regulamente

Arhiva

Criterii specifice – pretransfer

Declarații de venit și de interese (funcții de conducere)

Orar – 7.05 (recuperarea materiei de curs din 30.04.2018)

PROGRAM-DE-RECUPERARE-30.04.2018 în ziua de 7.05.2018;

În zilele de 11.06 și 13.06, programul elevilor de nivel primar începe la 12.30, iar cel al elevilor de gimnaziu – la 15.00.