Obiective

Viziunea şcolii

Şcoala doreşte să asigure nevoile instructiv-educative ale elevilor, în scopul integrării lor într-o treapta şcolară post-gimnazială, în acord cu aptitudinile, talentul, dorinţele şi interesele fiecăruia, dar şi cu direcţiile de dezvoltare ale societăţii.

Valorile şcolii

Echilibru
Dezvoltare
Umanism
Creativitate
Ataşament
Toleranţă
Iniţiativă
Echitate

Misiunea şcolii

Şcoala îşi propune să valorifice potenţialul uman de care dispune, în scopul instruirii şi educării tinerei generaţii şi adaptării la tendinţele macro-economice şi sociale, în acord cu direcţiile moderne şi cu tradiţiile naţionale şi locale.

Ţintele strategice

  1. Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei, din perspectiva descentralizării, egalizării şi valorificării şanselor.
  2. Orientarea corpului profesoral către metode europene de educaţie, bazate pe respectarea riguroasă a legii şi a liberului arbitru bazat pe cunoaştere.
  3. Asigurarea, pentru fiecare elev, a accesului la calculator şi a studiului limbii engleze, pe tot parcursul şcolarizării.
  4. Asigurarea educării elevilor din perspectiva axiologică, în plan cognitiv, practic-aplicativ, acţional – formativ.
  5. Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru elevi.
  6. Crearea unui climat educaţional stimulativ-competitiv.