Noutăți

40 de ani, 40 de activități cu și despre școală!

În săptămâna care s-a încheiat, am învățat altfel:

 • Prezentări dedicate Micii Uniri – pe Teams
 • Clasele a VII-a D și a VIII-a C au primit vizita reprezentanților Parlamentului României. Elevii de clasa a VII-a au fost invitați să viziteze Parlamentul și să asiste la dezbaterea unei ințiative legislative.
 • Clasa a VIII-a A a participat, online, la o activitate de orientare școlară și profesională(cu și despre roboți).
 • Voluntarii Consiliului Local S6, ai Primăriei Sectorului 6 și ai UPB i-au învățat pe elevii noștri(două clase gimnaziale) despre casele viitorului, despre nZEB și Retrofit.
 • ANA a informat elevii de clasa a VIII-a despre riscurile fumatului și prevenirea consumului de droguri.
 • Am restartat campania de reciclare selectivă – ASAP.
 • Joaca serioasă de-a jurnaliștii: o temă de opțional s-a transformat în dialog cu Oameni despre Oameni.
 • Elevii expun din dragoste de frumos, în cinstea Micii Uniri…Coperta_24 _01 Expo24

Burse pentru semestrul al II-lea(2021-2022)

 • Perioada de depunere  a dosarelor  – 18 – 31 ianuarie 2022;
 • Burse scolare _ completare precizari;
 • Lista documentelor necesare și condițiile de acordare a fiecărei burse  –  în OME nr. 5870 din 22.12.2021: CRITERII GENERALE din 22 decembrie 2021 de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat;
 • Pentru bursele sociale(orfan, venituri mici, medicale, ajutor social ocazional) nu se depun alte dosare, ci se actualizează cele existente. Dacă există situații noi, de familii care se încadrează în criteriile menționate de ordin, atunci se depune un dosar complet, în termenul indicat, după verificarea actelor de către diriginte.
 • Comisia de burse funcționează la parter, camera 1, intrarea profesorilor.
 • Bursele de merit în baza rezultatelor la învățătură și purtare – pentru acestea, părintele va lua legătura cu dirigintele pentru a verifica media generală a anului școlar 2020-2021(excepție fac clasele a V-a care nu au avut medie în anul școlar anterior și obțin bursă de merit în baza mediei din semestrul I, anul școlar curent). Dirigintele va semna o cerere în care sunt incluși toți elevii clasei care îndeplinesc criteriile generale prevăzute de OME nr. 5870/2021. Cererea va fi verificată de comisia de burse.
   •  

BURSE DE MERIT

Conform Art. 9. — Bursele de merit se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute conform prevederilor alin. (1) lit. a), b), c), d) și e), atestate prin documente școlare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul unității de învățământ, de pe diplomele obținute la competiții, la propunerea dirigintelui, nefiind condiționată de depunerea unei cereri în acest sens. Aceste diplome sunt valabile doar dacă festivalul, concursul a fost organizat de către Ministerul Educației.

BURSE SOCIALE pentru elevi orfani sau crescuți de un singur părinte sau elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială

 • cerere;
 • copie certificat naștere(elev) și CI pentru elevii care au peste 14 ani;
 • copie certificat deces părinte – pentru copiii orfani;
 • documente justificative pentru minorii abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială;
 • declarație notarială prin care declară că celălalt părinte nu contribuie în nici un fel la creșterea copilului(este posibil ca ME să revină asupra acestui tip de document);
 • copie extras de cont și CI titular(cont de elev);
 • țiplă A4 pentru documentele de mai sus

BURSE SOCIALE MEDICALE

 • cerere;
 • copie certificat naștere(elev) și CI pentru elevii care au peste 14 ani;
 • Certificat eliberat de medicul specialist (tip A5) și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar, respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap, fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei;
 • copie extras de cont și CI titular(cont de elev);
 • țiplă A4 pentru documentele de mai sus

BURSE SOCIALE PENTRU VENITURI MICI(pentru elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii)

 • cerere;
 • Copii C.I. ale tuturor membrilor familiei (sau certificate de naștere pentru minori);
 • adeverințe elevi/studenți pentru frați/surori cu precizări referitoare la bursele primite pentru perioada specificată;
 • adeverințe de venit net de la locul de muncă al părinților/membrilor de familie apți de muncă din care să reiasă salariul net pe ultimele 12 luni (sau după caz: talon de pensie, ajutor de șomaj etc), sau declarație notarială ca nu a avut venituri;
 • adeverințe de venit de la Administrația Financiară pentru perioada specificată pentru părinții/membrii de familie apți de muncă;
 • alte venituri: pensie de urmaș, pensie de întreținere a minorului, alocație de stat, alocație suplimentară, venituri din chirii, din dividente sau alte venituri;
 • alte documente justificative;
 • copie extras de cont și CI titular(cont de elev);
 • țiplă A4 pentru documentele de mai sus

BURSE SOCIALE OCAZIONALE (se pot acorda ocazional, o dată pe an) – pentru elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 75% din salariul minim net pe economie – aceleași documente de la ”BURSE SOCIALE PENTRU VENITURI MICI”

 • La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii;
 • Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.

BURSE DE STUDIU pentru elevi care au obținut media de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în semestrul I care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii

 • cerere;
 • copii C.I. ale tuturor membrilor familiei (sau certificate de naștere pentru minori);
 • adeverințe elevi/student pentru frați/surori cu precizări referitoare la burse primite pentru perioada specificată;
 • adeverințe de venit net de la locul de muncă al părinților/membrilor de familie apți de muncă din care să reiasă salariul net pe ultimele 3 luni (sau după caz: talon pensie, ajutor șomaj etc) sau declarație notarială ca nu a avut venituri;
 • adeverințe de venit de la Administrația Financiară pentru perioada specificată pentru părinții/membrii de familie apți de muncă
 • alte venituri: pensie de urmaș, pensie de întreținere a minorului, alocație de stat, alocație suplimentară, venituri din chirii, din dividente sau alte venituri
 • alte documente justificative
 • copie extras de cont și CI titular(cont de elev);
 • țiplă A4 pentru documentele de mai sus

Școala Gimnazială nr. 59 va împlini, pe 1.09.2022, 40 de ani de la înființare.

40 de ani de funcționare, 40 de ani de speranțe, dorințe, cariere, prietenii … Ce s-a întâmplat cu absolvenții noștri? Ce sfat primesc, de la ei, actualii elevii ai #59?

Prima întâlnire din seria celor 40 programate pentru acest an a fost organizată la clasele a VIII-a, iar invitata specială a fost reprezentanta foștilor olimpici la informatică, Sorina Lupu, doctorand în SUA(proiecte în cadrul NASA): http://www.n24plus.ro/stiri-social-economic/un-model-demn-de-urmat.html.

CNSU – HOTĂRÂRE nr. 1 din 05.01.2022 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate  pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de  COVID-19

”Art. 144 – ROFUIP

 • (4) Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod excepţional, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, în următoarele situaţii:
 • a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate, respectiv într-un alt sector al municipiului Bucureşti;
 • b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcţia de sănătate publică;
 • c) de la clasele de învăţământ liceal la clasele de învăţământ profesional;
 • d) la/de la învăţământul de artă, sportiv şi militar;
 • e) de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program de predare bilingv la celelalte clase;
 • f) în alte situaţii excepţionale, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.”

Concursuri pentru ocuparea posturilor vacante/rezervate

Concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a unui post de îngrijitor:

 • Detalii: link;
 • 3.01.2021, ultima zi pentru depunerea dosarelor(8.30 – 16.00);
 • dosarele se pot trimite și pe adresa scoala_59@yahoo.com;
 • Candidatul unic a obținut 85 de puncte, fiind declarat ADMIS.

Concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a 0.5 post bibliotecar M:

 • Detalii: link;
 • A fost depus un singur dosar.
 • Candidatul unic a obținut 100 de puncte la fiecare probă, fiind declarat ADMIS.

Concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post de paznic:

 • Detalii: link;
 • A fost depus un singur dosar.
 • Candidatul unic a obținut media de 90 de puncte(și peste minimul cerut la fiecare probă), fiind declarat ADMIS.

Concurs de ocupare – 8 ore de educație fizică:

Testare –  7 ore de informatică și TIC:

Vaccinarea personalului școlii

 • Personal vaccinat sau trecut prin boală în ultimele 3 luni – 82%(date în curs de actualizare)

******

La început de drum – Național TV despre Școala Gimnazială nr. 59

La nivel primar și la clasa a VIII-a, cursurile încep la ora 8.00, iar la gimnaziu – 12.30.